«Το καλοκαίρι μύρισε˙ προσμένουν οι αμμουδιές και τα πρυάρια»

Στη παραλία του Ανάβαλου στα Λιλαίικα.

(5-7-2019, 13.15)

*Ο τίτλος είναι από στίχο του Κωστή Παλαμά