«Καλοκαίρια ρωμαίικα»

Παραλία Γλυφάδα στον Ατσίγγανο, στο Παράλιο Άστρος.

(6-7-2019, 13.20)

*Ο τίτλος είναι από στίχο του Νίκου Καρούζου