Νο 2. «Το κόμμα της παραλίας»

Κεντρική ακτή Παραλίου Άστρους.

(7-7-2019, 13.20)