Από το «Παλιόχανο» προς το Νησί

Θέα από το «Παλιόχανο».

(9-7-2019, 12.45)