Προστασία φωλιάς ωοτοκίας χελώνας καρέτα (Caretta caretta) στην ακτή Κάτω Βερβένων από τον ΦΔΠΜΜΜ και συμβουλές προς πολίτες σε περίπτωση εντοπισμού νέων φωλεών

Δελτίο τύπου

Την Τρίτη 09.07.2019 ο Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου &

Μονεμβασίας, κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης από τη Λιμενική Υπηρεσία

Παράλιου Άστρους, μετέβηκε στην ακτή Κάτω Βερβένων «Παλιόχανο» για την

εξακρίβωση φωλιάς ωοτοκίας θαλάσσιας χελώνας καρέτα (Caretta caretta).

Η παρουσία της φωλιάς έγινε αντιληπτή από τους λουόμενους της περιοχής από τα

κελύφη των αυγών που βρέθηκαν περιμετρικά του αυγοθαλάμου, καθώς

λεηλατήθηκε από άγριο ζώο, πιθανόν τσακάλι ή αλεπού. Για προστασία της φωλιάς

από νέα επίθεση ζώου, καθώς η θήρευση ήταν μερική και ένας μεγάλος αριθμός

αυγών παρέμεινε ασφαλής, τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης τοποθέτησαν

πλέγμα επί του αυγοθαλάμου, ώστε να αποτραπεί η εκσκαφή του και η εκ νέου

λεηλασία του. Επιπλέον τοποθετήθηκε και ενημερωτική σήμανση σε εμφανές

σημείο, ώστε να επισημαίνεται η παρουσία της στην ακτή.

Η διαδικασία της επώασης των αυγών από τη στιγμή που θα εναποτεθούν στον

αυγοθάλαμο θα ολοκληρωθεί σε 7-11 εβδομάδες, με την προϋπόθεση των ιδανικών

συνθηκών. Ενόχληση της φωλιάς με οποιοδήποτε τρόπο (εκσκαφή, θήρευση,

ποδοπάτημα κ.α.), θόρυβος και ακατάλληλες καιρικές συνθήκες μπορούν να

διαταράξουν την εξέλιξης της διαδικασίας επώασης των αυγών, επιφέροντας στην

καλύτερη των περιπτώσεων καθυστέρηση εξόδου των νεοσσών στη θάλασσα, ενώ

στη χειρότερη περίπτωση δε θα εξέλθουν του θαλάμου ποτέ!

Με αφορμή την εκτέλεση κάποιων λανθασμένων πρακτικών, που έτυχε να

ακολουθήσουν παρευρισκόμενοι στην ακτή, όσον αφορά την προστασία της φωλιάς,

ο Φορέας Διαχείρισης τονίζει τα εξής:

Κατά τον εντοπισμό μιας φωλιάς ωοτοκίας, θηρευμένη ή όχι, δεν εκτελούνται

εργασίες “καθαρισμού” της. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η εκσκαφή της, η

απομάκρυνση των αυγών από τον αυγοθάλαμο και η παραμονή τους

στην ακτή χωρίς σκίαση, καθώς και το άγγιγμα τους με γυμνά χέρια.

Ο μοναδικός λόγος αφαίρεσης των αυγών από τον αυγοθάλαμο, τηρώντας

συγκεκριμένη διαδικασία και αποκλειστικά από εκπαιδευμένο

προσωπικό και σε συγκεκριμένες ώρες (μέχρι τις 10:30) αποτελεί η ανάγκη

μεταφοράς της σε άλλο σημείο της ακτής, με σκοπό την ασφάλεια της.

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806 info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr