Στις «Πλάκες»

Η περιοχή με τις ψαμμιτικές πλάκες στο τέρμα της οδού Καλλίτση, στο Παράλιο Άστρος.

(11-7-2019, 13.05)