Θαλάσσια Αύρα

Δυνατό μπάτη «δείχνουν» οι Σημαίες στη κεντρική πλατεία Παραλίου Άστρους.
(16-7-2019, 13.05)