«Πάει να μπουκάρει»

Πιάνει ο Μπάτης στον Αργολικό. Φωτ. σκάφος αναψυχής στο κάβο του Ατσίγγανου, στο Παράλιο Άστρος.

(19-7-2019, 13.25)