«Λάδι» η θάλασσα στον Αργολικό

Νηνεμία στη παραλία -Παλιόχανο-.

(24-7-2019, 12.50)