Εν σπηλαίω

Στη Μεγάλη Σπηλιά της παραλίας του Ανάβαλου, στα Λιλαίικα.

(28-7-2019, 14.05)