Προς νότο

Κεντρική ακτή Παραλίου Άστρους.

(30-7-2019, 13.55)