Πνοή Θαλάσσιας Αύρας

Ο μπάτης «ρυτιδιάζει» τη θάλασσα, φωτ. το Παλιό λιμάνι Παραλίου Άστρους.

(31-7-2019, 13.00)