Χαράζει

Η μέρα ξανοίγει στον Αργολικό, από το Κάστρο του Άστρους.

(14-8-2019, 06.10)