15αύγουστος στα «ορεινά»

Εμφανώς λίγοι οι λουόμενοι στη παραλία -Παλιόχανο-, καταπώς φαίνεται προτίμησαν να εορτάσουν στα Βέρβενα!

(15-8-2019, 14.15)