Επί των επάλξεων

Η Πανσέληνος στο Κάστρο του Άστρους.

(15-8-2019, 21.25)