Και νέες ηλικίες για «λουτρά» στο Μουστό

Όλες οι ηλικίες απολαμβάνουν τα «ιαματικά» λουτρά της λίμνης Μουστού https://astrosparalio.gr/2019/08/05/46977/. Φωτ. στη κεντρική πηγή που τροφοδοτεί τη λίμνη Μουστού.

(20-8-2019, 14.45)