«Από Αύγουστο Χειμώνα»

Στη κεντρική ακτή Παραλίου Άστρους.

(21-8-2019, 14.25)

*Ο τίτλος είναι από παροιμία