Στους 36 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο

Η θάλασσα του Ατσίγγανου στο Παράλιο Άστρος.

(Τρίτη 3-9-2019 13.35, θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου)