«Αυτοί ξέρουν!»

Στη παραλία *Παλιόχανο*.

(10-9-2019, 14.15)