Από το «Πουρνοκάλυβο»

Στο φόντο το Νησί Παραλίου Άστρους, από τη περιοχή Λιλαίικα.

(11-9-2019, 13.10)