Ιστιοπλοΐα

Νο 1. 16-9-2019 14.35, σκάφος αναψυχής στο Φάρο του Άστρους

Νο 2. 16-9-2019 14.35, σκάφος αναψυχής στη -γλώσσα- του «Χερρονησίου»