Εποχή της «Τρίτης ηλικίας»

Κεντρική ακτή Παραλίου Άστρους.

(17-9-2019, 11.35)