Το «χρηματιστήριο» του πολέμου

Του Σατιρικού

Πηγή: topontiki.gr