Αργυροτσικνιάς στο Μουστό

Αργυροτσικνιάς Ardea alba -είδος ερωδιού-, στη λίμνη Μουστού.

(22-9-2019)