5 Ιουνίου 1871, ο εκλογικός κατάλογος της κοινότητας Παραλίου Άστρους

Ο εκλογικός κατάλογος της κοινότητας του Παραλίου Άστρους είναι της 5ης Ιουνίου 1871. Ήταν ο κατάλογος που ψήφισαν οι προγονοί μας στις εκλογές της 28ης Οκτωβρίου 1871 και για την ιστορία είχε εκλεγεί πρωθυπουργός ο Θρασύβουλος Ζαΐμης .

Παρατηρήσεις: 1.Ο εκλογικός κατάλογος είναι ανδρικός, δεν ψήφιζαν οι γυναίκες τότε, 2.Υπάρχει ωραία ορολογία επαγγελμάτων που στις μέρες μας έχει χαθεί κάτω από την ομοιομορφία, 3.Τα ποιοτικά στοιχεία όπως θα έλεγαν οι σημερινοί εκλογολόγοι  από τα επαγγέλματα μας δείχνουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, 4.Υπάρχει διασπορά και ποικιλία επαγγελμάτων και 5.Φαίνεται καθαρά ότι το Παράλιο Άστρος ήταν ο βασικός φορέας του εμπορίου της περιοχής.

Γλωσσάρι: έμπορος, μεταπράτης, καζάκης=(Πιθανότατα με μία επιφύλαξη)ο κατασκευαστής  καζάκας, επιτήδευμα,  τέκτων=οικοδόμος, ξυλουργός.

Πρόταση: Είναι ευκαιρία για τους σημερινούς απογόνους να φτιάξουν το γενεαλογικό τους δένδρο αποτίνοντας φόρο τιμής στους προγόνους. Μπορείτε να πάρετε το ερωτηματολόγιο για το γενεαλογικό δένδρο από το  ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον πλήρη εκλογικό κατάλογο του 1871.

Πηγή: Αρχεία Υπουργείου Εσωτερικών.