28 Ιουλίου 1881, ο εκλογικός κατάλογος της κοινότητας Παραλίου Άστρους

             

Ο εκλογικός κατάλογος της κοινότητας του Παραλίου Άστρους είναι της 28ης Ιουλίου 1881. Ήταν ο κατάλογος που ψήφισαν οι προγονοί μας στις εκλογές της 3ης Μαρτίου 1882 και για την ιστορία είχε εκλεγεί πρωθυπουργός ο Χαρίλαος Τρικούπης, ο οποίος σε κατοπινή θητεία του στις 10 Δεκεμβρίου 1893 είπε το περίφημο και επίκαιρο δυστυχώς στις μέρες μας «δυστυχώς επτωχεύσαμεν».

Παρατηρήσεις: 1. Είναι οι πρώτοι οργανωμένοι (αλφαβητικά) και επίσημοι εκλογικοί κατάλογοι υπογεγραμμένοι από το Πρόεδρο Πρωτοδικών Τρίπολης. 2. Ο εκλογικός κατάλογος είναι ανδρικός, δεν ψήφιζαν οι γυναίκες τότε, 3. Υπάρχει ωραία ορολογία επαγγελμάτων που στις μέρες μας έχει χαθεί κάτω από την ομοιομορφία, 4. Τα ποιοτικά στοιχεία όπως θα έλεγαν οι σημερινοί εκλογολόγοι από τα επαγγέλματα μας δείχνουν ικανοποιητικό μορφωτικό επίπεδο, 5. Υπάρχει διασπορά και ποικιλία επαγγελμάτων, 6. Φαίνεται καθαρά από τη κύρια ενασχόληση (έμποροι-μεταπράτες), ότι το Παράλιο Άστρος ήταν ο βασικός φορέας του εμπορίου της περιοχής και 7. Υπάρχει μεγάλη μετακίνηση ψηφοφόρων μέσα σε μια δεκαετία αν συγκρίνουμε με τον εκλογικό κατάλογο του 1871.

Γλωσσάρι: δικολάβος, αγωγεύς = αγωγιάτης, εργατικός = εργάτης, σανδαλοποιός = υποδηματοποιός, τέκτων = οικοδόμος – ξυλουργός, έμπορος, μεταπράτης, αχθοφόρος.

Πρόταση: Είναι ευκαιρία για τους σημερινούς απογόνους να φτιάξουν το γενεαλογικό τους δένδρο αποτίνοντας φόρο τιμής στους προγόνους. Μπορείτε να πάρετε το ερωτηματολόγιο για το γενεαλογικό δένδρο από το ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον πλήρη εκλογικό κατάλογο του 1881.

Πηγή: Αρχεία Υπουργείου Εσωτερικών.