1845, μεταφορά της έδρας της Επαρχίας Κυνουρίας στο Λεωνίδιο, κλπ

 

Ιωάννης Κωλέττης

Εισαγωγή: Θυμίζουμε ότι το προηγούμενο έτος (1844) κατά τη διάρκεια της Κυβέρνησης Μαυροκορδάτου, διενεργήθηκαν εκλογές οι οποίες διήρκεσαν έξι μήνες, μέσα σε κλίμα βίας και νοθείας. Οι περισσότερες περιφέρειες τις έκαναν τον Μάιο και τον Ιούνιο του 1844, ενώ άλλες τον Αύγουστο. Έγιναν με το πλειοψηφικό σύστημα στενής περιφέρειας. Νικητής των εκλογών ήταν ο Ιωάννης Κωλέττης, αρχηγός του Γαλλικού κόμματος, που ήταν και ο πρώτος κοινοβουλευτικός πρωθυπουργός της Ελλάδας. Παρόλο που το κόμμα του ήρθε τρίτο στις εκλογές σχημάτισε κυβέρνηση συνασπισμού με το Ρωσικό κόμμα, την Κυβέρνηση Ιωάννη Κωλέττη 1844. Η πρώτη εκλεγμένη Βουλή των Ελλήνων συγκροτήθηκε σε σώμα και συνεδρίασε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 1845. Έτσι λοιπόν με τον Ιωάννη Κωλέττη στην Κυβέρνηση πορεύεται το Ελληνικό κράτος κατά το έτος 1845.

Ας δούμε λοιπόν τις εξελίξεις της εποχής, τόσο για την περιοχή μας όσο και ευρύτερα:

 1. ΦΕΚ 6/20-3-1845. Στη σελίδα 37 του εν λόγω ΦΕΚ δημοσιεύονται αγγελίες που αφορούν στην «δημόσιον υπηρεσίαν». Εκεί λοιπόν αναφέρεται ότι «Δια Β. Διατάγματος …. απελύθη της υπηρεσίας ο β΄ πάρεδρος του ειρηνοδικείου Άστρους κ. Χαράλαμπος Λαμπρίδης ως μη δώσας τον όρκον της υπηρεσίας, ουδέ τα καθήκοντά του αναλαβών και διωρίσθη αντ’ αυτού ο κ. Βασίλειος Κοράλλης».
 2. ΦΕΚ 7/1-4-1845. Στο συγκεκριμένο ΦΕΚ δημοσιεύεται ο ΝΟΜΟΣ «Περί Ναυταπάτης και περί Πειρατείας». Σημαντικό νομοθέτημα για την εποχή του που αποσκοπούσε στην  πάταξη του φαινομένου της πειρατείας που αποτελούσε πληγή για τα ελληνικά παράλια και όχι μόνο. Στο ίδιο ΦΕΚ δημοσιεύεται προκήρυξη για την 10ετή (εκ νέου) εκμίσθωση των περίφημων ορυχείων Σμύριδας της Νάξου, τα οποία ουσιαστικά απενεργοποιήθηκαν το έτος 1982. Θυμίζουμε ότι η Σμύριδα αποτέλεσε ακόμη και βασικό συστατικό για την κατασκευή πολεμικού υλικού (βομβών) και τα συγκεκριμένα ορυχεία στήριξαν διαχρονικά την Εθνική Οικονομία.  
 3. ΦΕΚ 8/12-4-1845. Το συγκεκριμένο ΦΕΚ περιέχει 2 μόλις διατάγματα. Το πρώτο φέρει τον τίτλο «Περί αφιερωθέντων χρημάτων εις την εν Αθήναις βιβλιοθήκην» και αφορά στη διάθεση χρημάτων από ομογενείς του εξωτερικού και φιλέλληνες για την δημιουργία Εθνικής Βιβλιοθήκης. Tο δεύτερο διάταγμα αφορά στον λοχαγό Χρήστο Βυζάντιο, ο οποίος εξέδιδε την εποχή εκείνη μία στρατιωτική εφημερίδα και έκανε βεβαίως το λάθος να κάνει κριτική. Δείτε αναλυτικά στο ΦΕΚ.
 4. ΦΕΚ 9/19-4-1845. Στο ΦΕΚ αυτό βλέπουμε ένα ακόμα κρούσμα δημόσιας πολιτικής αποδοκιμασίας κατώτερων αξιωματικών του στρατού, απέναντι στην διοίκηση. Ειδικότερα, όπως παρατηρούμε, στο ΦΕΚ αυτό αφιερώνεται χώρος στο περιστατικό «Περί εικονικών παραστάσεων εκτεθεισών εις Ναύπλιον», που αποδόθηκαν σε αξιωματικούς του στρατού οι οποίοι και τιμωρήθηκαν.
 5. ΦΕΚ 11/28-4-1845. Στο ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται μεταξύ άλλων και το διάταγμα «Περί διορισμού Βασιλικών Επιτρόπων παρά τοις Επαρχιακοίς Συμβουλίοις». Στην Κυνουρία, όπως προκύπτει από τον σχετικό πίνακα διορίσθηκε Βασιλικός Επίτροπος του επαρχιακού συμβουλίου ο (μέχρι τότε διοικητικός γραμματέας) Δ. Καψάλης.
 6. ΦΕΚ 13/19-5-1845. Στο ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται ο νόμος «Περί των κατ’ επαρχίαν Οικονομικών Εφορειών». Οι οικονομικοί έφοροι διαιρέθηκαν λοιπόν κατά επαρχίες σε τρείς τάξεις (Α΄ τάξεως, Β΄ τάξεως και Γ΄ Τάξεως). Όπως προκύπτει από τον σχετικό πίνακα που περιέχεται στο ΦΕΚ αυτό ο οικονομικός έφορος της επαρχίας Κυνουρίας ήταν Γ΄ Τάξεως. Επίσης, στο ίδιο ΦΕΚ δημοσιεύεται και το Οργανικό Διάταγμα «Περί των καθηκόντων και της έδρας των επαρχιακών Οικονομικών Εφόρων». Στον σχετικό πίνακα του διατάγματος βλέπουμε ότι ως έδρα του Οικονομικού Εφόρου της επαρχίας Κυνουρίας ορίστηκε το Άστρος (σημερινό Παράλιο Άστρος). Ακόμα στο ίδιο ΦΕΚ περιλαμβάνεται και διάταγμα διορισμού επαρχιακών Οικονομικών Εφόρων. Βλέπουμε λοιπόν στον σχετικό πίνακα ότι ως έφορος Γ΄ τάξεως στην Κυνουρία διορίσθηκε ο πρώην Γραμματέας της επιτροπής Επιδαύρου Λιμηράς κος Σ. Σωτηρόπουλος.
 7. ΦΕΚ 18/9-7-1845. Με το ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται στις αγγελίες για την δημόσια υπηρεσία ότι «Δια του από 2 Απριλίου ε.ε. Διατάγματος απελύθησαν της υπηρεσίας οι παρά τω ειρηνοδικείο Πρασσιών πάρεδροι κ.κ. Κωνσταντίνος Οικονόμου και Γεώργιος Καραμάνος και αντ’ αυτών διωρίσθησαν οι κ. Νικόλαος Κρεμέτζου και Θεόδωρος Μπεκίρης».
 8. ΦΕΚ 21/14-8-1845. Στο ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται ο νόμος «Περί συστάσεως επαρχιακών ταμείων» και ακολουθούν διάφορα βασιλικά διατάγματα με πρώτο αυτό του προσδιορισμού των εδρών των επαρχιακών ταμείων. Με τον προαναφερθέντα νόμο «περί συστάσεων επαρχιακών ταμείων», τα επαρχιακά ταμεία διαιρούνται σε τάξεις. Το επαρχιακό ταμείο της Κυνουρίας, όπως προκύπτει από τον σχετικό πίνακα ανήκει στα ταμεία Γ΄ Τάξεως διευθυνόμενο παρά τελωνειακών υπαλλήλων. Ακόμα με το βασιλικό διάταγμα που ακολουθεί τον άνω νόμο ορίστηκε ως έδρα του επαρχιακού ταμείου Κυνουρίας το Άστρος.
 9. ΦΕΚ 28/19-11-1845. Το ΦΕΚ αυτό είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στο διάταγμα «Περί αμοιβής των υπερ πατρίδος αγωνισαμένων και θυσιασάντων». Με το διάταγμα αυτό συστάθηκε πολυπληθής επιτροπή η οποία θα εξέταζε τις «μη εξακριβωθείσες ή και τις εξακριβωθείσες αλλά μη εκτελεσθείσες απαιτήσεις περί χορηγήσεως σταθερού πόρου ζωής εις τις χήρες και τα ορφανά των υπερ πατρίδος πεσόντων…».
 10. ΦΕΚ 32/8-12-1845. Το ΦΕΚ αυτό είναι αφιερωμένο στην νέα διοικητική διαίρεση της Ελλάδος. Περιέχει την σημαντικές διοικητικές αλλαγές της εποχής (μεταβολή της διοικητικής διαίρεσης που είχε θεσπιστεί το έτος 1836). Περιλαμβάνεται λοιπόν το διάταγμα «Περί της διαίρεσης των Νομαρχιακών και Επαρχιακών Αρχών» και «Περί διορισμού Νομαρχών και Επάρχων». Με το πρώτο από τα διατάγματα αυτά ακυρώνεται ρητά ο νόμος του 1836 «Περί Διοικητικού διοργανισμού» και η τότε επικράτεια διαιρείται πλέον σε 10 Νομούς και 49 Επαρχίες (και σε Δήμους εις έκαστον των οποίων προσδιορίζεται η ανήκουσα περιφέρεια). Με βάση το διάταγμα αυτό για τις Νομαρχιακές και Επαρχιακές Αρχές βλέπουμε για παράδειγμα ανάμεσα στα άλλα ότι η Αργολίδα και η Κορινθία αποτελούν πλέον ένα νομό (βλ. Αργολιδοκορινθία), στον οποίο ανήκουν η επαρχίες Ναυπλίας, Άργους, Ύδρας, Τροιζηνίας, Σπετσών, Ερμιονίδας και Κορινθίας. Ο δε όμορος νομός Αρκαδίας περιλαμβάνει 4 επαρχίες δηλ. της Μαντινείας, της Κυνουρίας, της Γόρτυνος και της Μεγαλοπόλεως. Με το αμέσως επόμενο διάταγμα για τους διορισμούς νομαρχών και επάρχων βλέπουμε ότι στην Αρκαδία διορίζεται ως Γραμματέας του Νομού Αρκαδίας ασκών χρέη Νομάρχου ο μέχρι τότε διοικητής της Μαντινείας κ. Π. Νέγκας. Με το ίδιο διάταγμα διορίζεται έπαρχος Κυνουρίας ο κ. Γρηγόριος Παπαλεξίου.
 11. ΦΕΚ 33/17-12-1845. Στο ΦΕΚ αυτό επιλέγεται διότι σ’ αυτό δημοσιεύεται η εξής αγγελία σχετικά με την δημόσια υπηρεσία: Δια του από 16 Οκτωβρίου 1845 β.δ/τος το ειρηνοδικείον Άστρους θέλει εδρεύει του λοιπού, από μεν της 1 Οκτωβρίου έως 1 Απριλίου εις το Άστρος (Καλύβια του Αγ. Ιωάννου) από δε της 1 Απριλίου έως 1 Οκτωβρίου εις Άγιον Ιωάννην, πρωτεύουσα του Δήμου Θυρέας.
 12. ΦΕΚ 34/20-12-1845. Στο ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται το διάταγμα «Περί προσδιορισμού των εδρών των Νομαρχών και των Επάρχων». Με αυτό λοιπόν το διάταγμα ορίζεται μεταξύ άλλων ως έδρα του Νομάρχη Αρκαδίας η Τρίπολη και ως έδρα του Επάρχου Κυνουρίας το Λεωνίδιο, ενώ συμπληρώνεται ότι «ο Έπαρχος δύναται να εδρεύει εις το χωρίον Άγιος Ιωάννης από 1 Απριλίου μέχρι 1 Οκτωβρίου εκάστου έτους». Στις αγγελίες για την δημόσια υπηρεσία που δημοσιεύονται στο ίδιο ΦΕΚ πληροφορούμαστε ότι «ο κ. Χ. Κοκκινος, ειρηνοδίκης Άστρους, μετετέθη ως τοιούτος στο ειρηνοδικείο Ορχομενού».
 13. ΦΕΚ 37/31-12-1845. Το ΦΕΚ αυτό είναι αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στην ΥΓΕΙΑ. Δημοσιεύονται κατά σειρά ο «Κανονισμός των Υγειονομείων και Λοιμοκαθαρτηρίων», το διάταγμα «Περί της έδρας των Υγειονομικών Αρχών», το διάταγμα «Περί των ακοινωνήτων πλοίων», το διάταγμα «Περί των λοιμοδών νοσημάτων», επίσης το διάταγμα «Περί της διάρκειας της καθάρσεως».

Πηγή: Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης