Το τείχος των «Αιγινητών»

Στην είσοδο του Παραλίου Άστρους ερχόμενος κάποιος από το Άργος και στο ύψος του γηπέδου, αν κοιτάξει προσεκτικά ψηλά στα βράχια του Νησιού, πάνω από το εκκλησάκι του Προδρόμου (νεκροταφείο), θα δει τα απομεινάρια του τείχους των Αιγινητών (βλέπε φωτογραφία). Το 431 π.χ. οι διωγμένοι από το νησί τους Αιγινήτες εγκαταστάθηκαν στη Θυρεάτιδα {όλη η έκταση που ορίζεται από τη θαλάσσια περιοχή (Παραλία Κάτω Βερβένων-Παράλιο Άστρος-Παραλία Αγίου Ανδρέα)} και το 424 π.χ. χτίζουν το «επί θαλάσση τείχος», στη χερσόνησο του Παραλίου Άστρους. Ωστόσο η κατασκευή του οχυρωματικού αυτού έργου διακόπηκε από τους Αθηναίους, οι οποίοι τον ίδιο χρόνο -το όγδοο έτος του Πελοποννησιακού πολέμου- με επικεφαλής τον Νικία ήλθαν στη περιοχή, την κυρίευσαν και την κατάστρεψαν. Όσους Αιγινήτες δε σκοτώθηκαν στη μάχη που έγινε σώμα με σώμα, τους πήρανε μαζί τους για να τους σκοτώσουν αργότερα  εξαιτίας της έχθρας που είχαν εναντίον τους από παλιά:

 (Το 458 π.Χ. οι Αιγινήτες συμμάχησαν με τους Κορίνθιους και επιτέθηκαν εναντίον των Αθηναίων, προσπαθώντας να ανακόψουν την ολοένα αυξανόμενη ναυτική τους δύναμη. Στη ναυμαχία που έγινε οι Αθηναίοι συνέτριψαν τον εχθρικό στόλο και πολιόρκησαν την Αίγινα. Ως σημείο υποταγής η πόλη παρέδωσε τα πλοία της και πλήρωσε τεράστιο πρόστιμο στους Αθηναίους. Κατά την διάρκεια της πεντηκονταετίας οι Αιγινήτες εξακολουθούν να αντιτίθενται στους Αθηναίους. Έτσι στις παραμονές του Πελοποννησιακού πόλεμου (431-404 π.Χ.) έφθασαν στη Σπάρτη για να διατυπώσουν τις κατηγορίες τους εναντίον των Αθηναίων μια ομάδα πρέσβεων,  που αποτελούνταν από Αιγινήτες, Μεγαρείς και Κορίνθιους. Οι Σπαρτιάτες με τη σειρά τους έστειλαν πρέσβεις στην Αθήνα για δικά τους αιτήματα και την απαίτηση να αποδεσμευτεί η Αίγινα από την ηγεμονία των Αθηναίων. Η ανεξαρτησία της Αίγινας ήταν μια από τις αφορμές για την κήρυξη του Πελοποννησιακού πολέμου. Το καλοκαίρι του 431 π.Χ. οι Αθηναίοι έδιωξαν όλους τους κάτοικους της Αίγινας και εγκατέστησαν Αθηναίους κληρούχους ανάμεσα στους οποίους και τον πατέρα του Πλάτωνα, Άριστον).

 H έκπτωση των Αιγινητών περιγράφεται από τον Παυσανία στο βιβλίο του <<Ελλάδος περιήγησις-Κορινθιακά- >>, όπως παρατίθεται στο πρωτότυπο παρακάτω:

Παυσανία, Ελλάδος περιήγησις-Κορινθιακά-: καὶ ὕστερον Αἰγινήταις ἔδοσαν ἐκπεσοῦσιν ὑπὸ Ἀθηναίων ἐκ τῆς νήσου. τὰ δὲ ἐπ` ἐμοῦ τὴν Θυρεᾶτιν ἐνέμοντο Ἀργεῖοι: φασὶ δὲ ἀνασώσασθαι δίκῃ νικήσαντες. [6] ἀπὸ δὲ τῶν πολυανδρίων ἰόντι Ἀθήνη τέ ἐστιν, [ἐς] ἣν Αἰγινῆταί ποτε ᾤκησαν, καὶ ἑτέρα κώμη Νηρίς, τρίτη δὲ Εὔα μεγίστη τῶν κωμῶν: καὶ ἱερὸν τοῦ Πολεμοκράτους ἐστὶν ἐν ταύτῃ. ὁ δὲ Πολεμοκράτης ἐστὶ καὶ οὗτος Μαχάονος υἱός, ἀδελφὸς δὲ Ἀλεξάνορος, καὶ ἰᾶται τοὺς ταύτῃ καὶ τιμὰς παρὰ τῶν προσοίκων ἔχει. [7] ἀνατείνει δὲ ὑπὲρ τὰς κώμας ὄρος Πάρνων, καὶ Λακεδαιμονίων ἐπ` αὐτοῦ πρὸς Ἀργείους ὅροι καὶ Τεγεάτας εἰσίν: ἑστήκασι δὲ ἐπὶ τοῖς ὅροις Ἑρμαῖ λίθου, καὶ τοῦ χωρίου τὸ ὄνομά ἐστιν ἀπ` αὐτῶν. ποταμὸς δὲ καλούμενος Τάναος–εἷς γὰρ δὴ οὗτος ἐκ τοῦ Πάρνωνος κάτεισι–ῥέων διὰ τῆς Ἀργείας [καὶ] ἐκδίδωσιν ἐς τὸν Θυρεάτην κόλπον.

 

Η περιοχή που δέσποζαν τα τείχη ήταν, από τον απότομο βράχο Κότρωνα (πάνω αριστερά από το νεκροταφείο) μέχρι την σημερινή οικία Αντωνόπουλου(η μοναχική κατοικία πριν το Κάστρο). Ο λόγος που το κατασκεύασαν στη περιοχή αυτή ήταν προφανής: Ο λόφος εκείνη την περίοδο ήταν κυριολεκτικά Νησί (βρεχόταν ολόγυρα από θάλασσα) και η περιοχή αυτή ήταν η πιο κοντινή ή η πιο  προσιτή πιθανότατα από τη στεριά όπου θα δέχονταν επιθέσεις.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε το φωτογραφικό υλικό.