1986, απλάδια

Η φωτογραφία απεικονίζει ψαρά επί το έργον και ο οποίος είναι ο Μίμης Κοράλλης.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Ατσιγγάνου.
  2. Είναι χρονολογημένη το 1986.
  3. Ξημερώματα στον Αργολικό και ο προαναφερόμενος σηκώνει τα δίχτυα του για να μην τον πιάσει η ζέστη της καλοκαιρινής μέρας.
  4. Τα εν λόγω δίχτυα λέγονται Απλάδια – Καρτέρια: Είναι δίχτυα με μήκος συνήθως 60 μέτρων το καθένα που τοποθετούνται σε πόστες, δηλαδή το ένα πίσω από το άλλο σε περάσματα ψαριών. Χαρακτηριστικό τους είναι ότι έχουν μεγάλο ύψος γιατί στόχος τους είναι κυρίως τα αφρόψαρα όπως, κεφάλια, γουφάρια, σκουμπριά κ.α. Στο επάνω μέρος τοποθετούνται φελά ώστε να πετυχαίνεται η ανάλογη άνωση και στο κάτω μέρος τοποθετούνται μολύβια ή μολυβόσχοινο για να πατάει το δίχτυ στο βυθό. Στα απλάδια τα ψάρια πιάνονται από τα βράγχια, νομίζοντας ότι μπορούν να περάσουν μέσα από τα μάτια. Το απλάδι δίχτυ διαλέγει τα ψάρια που πιάνονται ανάλογα με τα χιλιοστά του ματιού.
  5. Και το όνομα της βάρκας είναι «ΠΟΠΗ».

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση της φωτογραφίας.