Γαλάζιοι Κάδοι Ανακύκλωσης………

          


Γαλάζιοι Κάδοι Ανακύκλωσης ……….


Συνολικά 511.000 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών (συσκευασίες και χαρτί εντύπων) ανακυκλώθηκαν το 2010, με βάση τα ετήσια αποτελέσματα της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) από τη λειτουργία των προγραμμάτων ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας, που υλοποιεί ανά την Ελλάδα με τη συνεργασία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Στα τέλη του 2010, 7 στους 10 ΟΤΑ κατά μέσο όρο σε όλη τη χώρα ήταν συμβεβλημένοι με το Σύστημα της ΕΕΑΑ, με αποτέλεσμα περίπου 8 εκατομμύρια κάτοικοι να εξυπηρετούνται από το σύστημα με τους γαλάζιους κάδους της ανακύκλωσης. Αντίστοιχα ο αριθμός των συμβεβλημένων με το σύστημα επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 6% συγκριτικά με τα δεδομένα του 2009.


 Ο δικός μας Δήμος έχει συμβληθεί;


 


ΜΦΧ,


Νίκος Δασκολιάς