Ανταποδοτική ΑνακύκλωσηΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ


O Εθνικός φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ως εθνικό Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών, με σκοπό την οργάνωση, την ανάπτυξη και την προώθηση της ανακύκλωσης συσκευασιών σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (νόμος 2939/2001 όπως ισχύει σήμερα), ανακοίνωσε τα ετήσια αποτελέσματα του 2010 των προγραμμάτων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Υλικών Συσκευασίας, που υλοποιεί σε ολόκληρη την Ελλάδα.


Η εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή των πολιτών στα Προγράμματα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης οδήγησε στη συλλογή 105.234 τόνων συσκευασιών, το 2010, που αντιστοιχεί σε μια αύξηση 75,64% σε σχέση με το 2009.


Είναι σαφές ότι η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ προχωρά αποδοτικά την ανακύκλωση συσκευασιών σε όλη τη χώρα και ανταποδίδει περιβαλλοντικά οφέλη  στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 2939/2001,


η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ συνάπτει συμβάσεις συνεργασίες με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης σε συνεργασία μαζί τους.


Τα βασικά σημεία που προσδιορίζουν το πλαίσιο συνεργασίας του Συλλογικού Συστήματος Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι τα ακόλουθα:


ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ των ανακτηθέντων συσκευασιών για το Δήμο, αφού ΟΛΕΣ οι εργασίες γίνονται από την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.
ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ του Δήμου, αφού ΟΛΕΣ οι εργασίες πραγματοποιούνται από την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.
Μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου και της επιβάρυνσης των καυσαερίων από την ανακύκλωση, αφού απαιτούνται πολύ λιγότερα δρομολόγια μεταφοράς των ανακτηθέντων ποσοτήτων, λόγω της μείωσης του όγκου αυτών έως 90% στην πηγή, με την αξιοποίηση του εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης.
Αύξηση της αγοραστικής δύναμης των δημοτών, μέσω της παροχής του ανταποδοτικού κινήτρου για τις επιστρεφόμενες συσκευασίες.
Ενίσχυση Κοινωνικών Σκοπών, μέσω της δωρεάς του ανταποδοτικού κινήτρου υπέρ κοινωνικών σκοπών.
ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ, αφού μέσω των υψηλών ποσοτήτων που ανακυκλώνονται, μειώνονται οι ποσότητες που καταλήγουν στα απορρίμματα.
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, μέσω της αξιοποίησης των Προγραμμάτων στοχευμένων σε ειδικές κοινωνικές ομάδες, όπως π.χ. Διενέργεια Διαγωνισμών Ανακύκλωσης για μαθητές ή για τους δημότες ενός Δημοτικού Διαμερίσματος κλπ
Μη κατάληψη θέσεων στάθμευσης, στους δρόμους της πόλης, όπου ήδη υπάρχει πρόβλημα χώρου για την τοποθέτηση των αναγκαίων κάδων απορριμμάτων.


Σημειώνεται ότι οι Δήμοι μπορούν να εφαρμόζουν, παράλληλα, και άλλα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών.


 


               ΜΦΧ,


Νίκος Δασκολιάς