Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Ξέχασε τα Νυστέρια του στη Τρίπολη!


Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Ξέχασε τα Νυστέρια του στη Τρίπολη!


Μεταφέρουμε αυτολεξί απόσπασμα από αρνητική  Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με την εκτέλεση αποφάσεων τόσο της Κοινότητας Παραλίου Άστρους όσο και μετέπειτα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας που αφορούσαν τακτοποίηση θιγόμενης από την αναθεώρηση του σχεδίου πόλεως και αγορασμένης από τη κοινότητα, ιδιοκτησίας στο «Νησί».


«Η θέση της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου είναι ότι τα 14τ.μ. είναι τμήμα της προβλεπόμενης πλατείας βάσει του σχεδίου πόλεως! και τα 31,35τ.μ. είναι τμήμα ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας συνολικής επιφάνειας 99τ.μ. και είναι καταγεγραμμένα ώς αγνώστου ιδιοκτήτη (δηλαδή είναι δημόσια κτήματα).Συνεπώς ανήκουν ακόμη στην Κτηματική Υπηρεσία! και δεν έχουν περάσει στην δικαιοδοσία του Δήμου άρα δεν μπορούν να πουληθούν και να προσκυρωθούν στην ιδιοκτησία Ψαρρά.Τα δύο αυτά τμήματα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 629 Δ ΠΔ 1/20.07.04) είναι άρτια και θα είναι οικοδομήσιμα όταν θα γίνει πράξη αναλογισμού και εφαρμοσθεί το εγκεκριμένο Σχέδιο Πόλης»!


Απίθανη εισήγηση στην οποία μεταξύ άλλων αναγνωρίζεται πώς δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διοικητική πράξη! Επομένως;


Η ντροπή για κάποιους είναι κάτι ψηλό …..κάτι δηλ. σαν κυπαρρίσι!


Ενώ λοιπόν το θέμα της σχετικής αίτησης ήταν η εκτέλεση των προαναφερόμενων  αμετάκλητων αποφάσεων(το ίδιο επιβεβαιώνει με το σχετικό πόρισμα του το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης), που αναγνωρίζουν μεταξύ άλλων ιδιοκτησικά δικαιώματα της Κοινότητας Παραλίου Άστρους, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με την Εισήγησή της όχι μόνο δεν τα αναγνωρίζει ώς όφειλε αλλά εμφανίζει αυθαίρετα επί αυτών, άλλους ιδιοκτήτες.


Ξέρετε γιατί; Μα γιατί δεν τα έχει εγγράψει ο Δήμος στο Κτηματολόγιο, αυτά και τόσα άλλα περιουσιακά στοιχεία της Κοινότητας Παραλίου Άστρους!


Η Κτηματική Υπηρεσία γνωρίζαμε πώς έχει δικαιοδοσία στούς αιγιαλούς.Με το εφεύρημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου,την έχουμε ιδιοκτήτη στο Νησί!


Σε άλλη μάλιστα περίπτωση και σε  διαπίστωση αυθαίρετων εργασιών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο/πλατεία, αναγνωρίζει αβίαστα  σε ιδιώτη ιδιοκτησικά δικαιώματα είς βάρος πάλι της κοινότητας Παραλίου Άστρους.


Αυθαίρετο μοίρασμα λοιπόν a la Carte της ιδιοκτησίας της Κοινότητας με άμεση οικονομική,πολεοδομική και περιβαλλοντική επιβάρυνσή της!


Επομένως, έχουμε και λέμε, άν στα ήδη αδήλωτα 300τ.μ. προσθέσουμε και τα περίπου 200τ.μ.που περιγράφουν οι αποφάσεις της Κοινότητας και του Δήμου, η συνολική αδήλωτη περιουσία από μία και μόνο περίπτωση ανέρχεται σε 500 τ.μ.!


Δυστυχώς για το Τοπικό Διαμέρισμα Παραλίου Άστρους, ο Δήμαρχος έχει ξεχάσει τα νυστέρια του στη Τρίπολη.


ΜΦΧ,


Νίκος Δασκολιάς