(2011-Παράλιο Άστρος, μελαγχολική χειμωνιάτικη ηρεμία) – (2011-Paralio Astros, dismal winter calm)

2011, Παράλιο Άστρος- μελαγχολική χειμωνιάτικη ηρεμίαΗ φωτογραφία απεικονίζει το Παράλιο Άστρος στη μελαγχολία του χειμώνα.


Ο χειμώνας είναι μία από τις 4 εποχές της εύκρατης ζώνης και είναι η ψυχρότερη εποχή του έτους. Αστρονομικά, ξεκινά με το χειμερινό ηλιοστάσιο στις 21 Δεκεμβρίου στο Βόρειο Ημισφαίριο και τελειώνει κατά την εαρινή ισημερία στις 21 Μαρτίου.


Στην περίοδο του χειμώνα η γη βρίσκεται πιο κοντά στον ήλιο –Περιήλιο-, όμως οι ακτίνες του πέφτουν πλάγια στη Γη και γι’ αυτό κάνει κρύο.


Ο χειμώνας φέρνει μεταβολές στη φύση και στον άνθρωπο. Παρόλη όμως τη φαινομενική ηρεμία, η φύση προετοιμάζεται και περιμένει την άνοιξη για να δείξει την ανάπτυξή της.


Πατήστε εδώ για να δείτε το φωτογραφικό υλικό.


2011, -Paralio Astros- dismal winter calm
The photo shows the
Paralio Astros in the winter blues.
Winter is one of the 4 seasons of the Temperate Zone and is the coldest time of year. Astronomically, it begins with the winter solstice on December 21 in the Northern Hemisphere and ends at the on March 21.
In the winter the earth is closer to the Sun-perihelion-but the oblique rays fall on Earth and so cold.
The winter brings changes in nature and population. But despite the seeming tranquility, nature is prepared and waiting for spring to show growth.
Click
here to see the photos.