Ξεκινά η χαρτογράφηση του κινδύνου πλημμύρας!

           


Ξεκινά η χαρτογράφηση του κινδύνου πλημμύρας!


Ξεκινάει η κατάρτιση των χαρτών επικινδυνότητας και των χαρτών κινδύνων πλημμύρας, στους οποίους θα αποτυπώνονται τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, σε ολόκληρη τη χώρα, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης την άνοιξη του 2012, από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικών Αλλαγών.


Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, με τη βοήθεια συμβούλου που θα προκύψει από διεθνή διαγωνισμό, αναμένεται να έχει ολοκληρώσει την προκαταρκτική εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας για όλες τις λεκάνες απορροής ποταμών της Ελλάδας και να έχει προσδιορίσει τις ζώνες με σοβαρή πιθανότητα πλημμύρας.


Το υπουργείο Περιβάλλοντος γνωστοποίησε ότι η “Αξιολόγηση και Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας” κατ’ εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις πλημμύρες (2007/60/ΕΚ) αρχίζει στον Έβρο με την προκήρυξη της σχετικής μελέτης που έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των βασικών αξόνων για την πρόληψη, προστασία, μετριασμό και ετοιμότητα από τους κινδύνους πλημμύρας καθώς και το πλαίσιο των μέτρων αποκατάστασης των ζημιών στο περιβάλλον.


Τα σχέδια διαχείρισης θα περιλαμβάνουν μέτρα για τη μείωση της πιθανότητας πλημμύρας και τον περιορισμό των πιθανών της επιπτώσεων. Τα σχέδια θα καλύπτουν όλες τις φάσεις του κύκλου διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και θα εστιάζονται στην πρόληψη (όπως πρόληψη των ζημιών από πλημμύρες, με την αποφυγή κατασκευής οικιών και βιομηχανιών σε περιοχές που απειλούνται σήμερα ή που θα απειληθούν στο μέλλον από πλημμύρες ή προσαρμογή των μελλοντικών αναπτυξιακών προγραμμάτων στους κινδύνους πλημμύρας), την προστασία (με την λήψη μέτρων μείωσης της πιθανότητας πλημμυρών ή/και περιορισμού των επιπτώσεων των πλημμυρών σε συγκεκριμένες τοποθεσίες όπως π.χ. με αποκατάσταση κατακλυζόμενων περιοχών και υγρότοπων) και την ετοιμότητα (π.χ. μέσω της παροχής οδηγιών στο κοινό σχετικά με το τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση πλημμύρας).


Η Ιστοσελίδα προτρέπει το Δήμο μας για παρέμβαση επί του Θέματος στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων.


Τάνος και Βρασιάτης έχουν κατ΄επανάληψη πλημμυρίσει.