Πιλοτικό Πρόγραμμα Κομποστοποίησης στην Τήνο!

          


Πιλοτικό Πρόγραμμα Κομποστοποίησης στην Τήνο!


Πιλοτικό σύστημα κομποστοποίησης απορριμμάτων στον οικισμό του Πύργου θα υλοποιήσει ο Δήμος Τήνου από τον ερχόμενο Οκτώβριο, στο πλαίσιο σύμβασης με την ΕΕ για την υλοποίηση του έργου «Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πιλοτικού συστήματος αναερόβιας χώνευσης για την επεξεργασία των στερεών απορριμμάτων», συνολικού προϋπολογισμού 1.437.368 ευρώ.


Η πρόταση υποβλήθηκε στην Ε.Ε. πριν ένα χρόνο και έλαβε έγκριση το Μάιο του 2011.


Το 50% του προϋπολογισμού είναι χρηματοδότηση από την Ε.Ε. και, συγκεκριμένα, από το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE + Περιβαλλοντική πολιτική.


Το έργο περιλαμβάνει ένα πλήρες ανεπτυγμένο και ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής και επεξεργασίας απορριμμάτων με:


α. Διαχωρισμό απορριμμάτων στην πηγή (κατοικίες) σε ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο) και οργανικά κατάλοιπα,


β. Οργάνωση δικτύου για τη συστηματική συλλογή και μεταφορά του οργανικού κλάσματος στο μέρος που θα επιλεχθεί για την πιλοτική μονάδα αναερόβιας χώνευσης (κομποστοποίηση),


γ. Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους κατοίκους, συνέδρια για τη δημοσιοποίηση του έργου και επισκέψεις σε περιοχές όπου έχει ήδη εφαρμοστεί.


Υπολογίζεται ότι μέσα σε ένα χρόνο η λειτουργία του προγράμματος θα συνεισφέρει στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων που αλλιώς θα κατέληγαν ανεπεξέργαστα, κατά 60% (72 τόνοι) και θα αποδώσει περίπου 17 τόνους κομπόστ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βελτιωτικό του εδάφους.


Το πρόγραμμα έχει διάρκεια περίπου 4 ετών και αφορά σε περίπου 400 κατοίκους ή 100 νοικοκυριά.


Συντονιστής είναι ο Δήμος Τήνου με εταίρους το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Βερόνα από την Ιταλία και το Ινστιτούτο Εφαρμογών Τεχνολογίας Στερεών Καυσίμων που εδρεύει στο ΕΜΠ.