Ανάβει το Πράσινο Φως για τα Πρώτα Συστήματα Βιωσιμότητας της ΕΕ για τα Βιοκαύσιμα


Ανάβει το Πράσινο Φως για τα Πρώτα Συστήματα Βιωσιμότητας της ΕΕ για τα Βιοκαύσιμα


Τα βιοκαύσιμα μπορούν να αποτελέσουν φιλικό προς το περιβάλλον αντικαταστάτη των ορυκτών καυσίμων. Ωστόσο, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι για χάρη τους τα τροπικά δάση και οι πλούσιοι σε άνθρακα τυρφώνες δεν θα μετατραπούν σε φυτείες ζαχαροκάλαμου ή παραγωγής φοινικέλαιου.

Παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι, σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα, τα βιοκαύσιμα που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ, θα έχουν ως αποτέλεσμα την αισθητή μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Προς τούτο, η βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων πρέπει να ελέγχεται από τα κράτη μέλη ή στο πλαίσιο εθελοντικών προγραμμάτων που να έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σήμερα η Επιτροπή αναγνώρισε επτά ανάλογα εθελοντικά συστήματα:
ISCC, BonsucroEU, RTRSEURED, RSBEURED,  2BSvs, RSBA και Greenergy. Η αναγνώριση αυτή ισχύει άμεσα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

Ο Επίτροπος Ενέργειας, κ.
GüntherOettinger
, δήλωσε: «Πρέπει να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της συνολικής παραγωγής βιοκαυσίμων και της αντίστοιχης αλυσίδας εφοδιασμού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε θεσπίσει να αυστηρότερα πρότυπα αειφορίας ανά την υφήλιο. Τα καθεστώτα που αναγνωρίζονται σε επίπεδο ΕΕ σήμερα αποτελούν καλό παράδειγμα διαφανούς και αξιόπιστου συστήματος με το οποίο εξασφαλίζεται η τήρηση των ως άνω υψηλών προτύπων».

Για να λάβουν κρατική ενίσχυση ή να συνυπολογιστούν όσον αφορά την πραγμάτωση των υποχρεωτικών εθνικών στόχων για την ανανεώσιμη ενέργεια, τα βιοκαύσιμα που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ, εισαγόμενα ή εγχώριας παραγωγής, πρέπει να συμμορφώνονται με τα κριτήρια αειφορίας.
Τα εν λόγω κριτήρια έχουν ως στόχο να αντιμετωπιστεί προληπτικά το ενδεχόμενο μετατροπής περιοχών με υψηλή βιοποικιλότητα και υψηλά αποθέματα άνθρακα σε περιοχές για την παραγωγή πρώτων υλών βιοκαυσίμων. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι τα βιοκαύσιμα που παράγονται από καλλιέργειες σε εκτάσεις που κατά το παρελθόν ήταν δάση ή φυσικοί λειμώνες και αποτελούσαν μοναδικό οικοσύστημα δεν μπορεί να θεωρηθούν βιώσιμα. Επιπλέον οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από όλη την αλυσίδα παραγωγής πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 35% χαμηλότερες σε σύγκιση με τις παραγόμενες από ορυκτά καύσιμα. Το όριο αυτό θα αυξάνεται συν το χρόνω.

Ιστορικό

Η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο της να προέρχεται, μέχρι το 2020, από ανανεώσιμες πηγές τουλάχιστον το 10% της ενέργειας που χρησιμοποιείται στις μεταφορές. Όταν χρησιμοποιούνται βιοκαύσιμα για την επίτευξη του ως άνω στόχου, πρέπει να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα κριτήρια βιωσιμότητας. Αυτό σημαίνει ότι τα βιοκαύσιμα δεν επιτρέπεται να παράγονται σε περιοχές υψηλής αξίας ως προς τη βιοποικιλότητα, όπως οι προστατευόμενες περιοχές ή σε περιοχές που δεσμεύουν μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, όπως είναι οι δασικές εκτάσεις και οι τυρφώνες.

Οι εταιρίες, για να αποδείξουν ότι συμμορφώνονται με αυτά τα κριτήρια, δύνανται να προσχωρήσουν σε εθνικό σύστημα ή σε εθελοντικό σύστημα αναγνωρισμένο από την Επιτροπή.

Όταν η Επιτροπή έχει ελέγξει σχολαστικά ένα σύστημα με βάση τις απαιτήσεις περί αειφορίας και είναι πεπεισμένη ότι αυτό καλύπτει επαρκώς τις απαιτήσεις αειφορίας της οδηγίας για την ανανεώσιμη ενέργεια, το αναγνωρίζει για πέντε χρόνια. Κάθε ανάλογο σύστημα ελέγχει πού και πώς παράγονται τα βιοκαύσιμα. Σε περίπτωση που τηρούνται οι κανόνες του προαιρετικού συστήματος, το αντίστοιχο καθεστώς μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικό για το προϊόν.