Αυθαίρετα: σε ισχύ ο νέος νόμος!


Σε ισχύ τίθεται από σήμερα ο νόμος N.4014/2011 για τα αυθαίρετα, περιβαλλοντική αδειοδότηση, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 209A) .


H πρώτη αλλαγή που φέρνει ο νέος νόμος είναι ότι από σήμερα κάθε μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματος δικαιώματος σε ακίνητο θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, ότι στο ακίνητο δεν έχουν γίνει αυθαίρετες κατασκευές ή δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις.


Ο νόμος προβλέπει ότι η δήλωση αυθαιρέτων ξεκινά από την 1η Οκτωβρίου.