Είναι υποχρεωτική αργία τα Θεοφάνεια?


Αναγνώστης μας ρωτά: Eίναι υποχρεωτική αργία η ημέρα των Θεοφανείων?


Σας παραθέτουμε τη νομοθεσία προς εξαγωγή των δικών σας συμπερασμάτων!!!!


Υποχρεωτικές
25 Μαρτίου
Δευτέρα του Πάσχα
15η Αυγούστου
25η Δεκεμβρίου
Προαιρετικές
1 Μαΐου
28 Οκτωβρίου
Η 1η Μαΐου με απόφαση υπουργού εργασίας, μπορεί να καθιερωθεί και ως υποχρεωτική αργία.
Η 28η Οκτωβρίου λειτουργεί ως εξής:
1 Εξαρτάται από την διακριτική ευχέρεια του εργοδότη.
2 Ο εργοδότης οφείλει να ειδοποιήσει έγκαιρα το προσωπικό σε περίπτωση που λειτουργήσει.
3 Εάν λειτουργήσει, οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, προσαύξηση 75%. Οι αμειβόμενοι με μισθό προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νόμιμου μισθού.
4. Οι μισθωτοί που θα απουσιάσουν αδικαιολόγητα, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί, δε δικαιούνται τις αποδοχές της μέρας αυτής.


Πηγή: taxheaven.gr