Προσφυγή ΑΔΕΔΥ για την εφεδρεία


Παραβιάζουν το Σύνταγμα, κρίσιμες Συνθήκες και διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, οι διατάξεις του νόμου 4024/2011 για την εργασιακή εφεδρεία και το προσυνταξιοδοτικό καθεστώς.


Αυτό υποστηρίζουν η ΑΔΕΔΥ και η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις προσφυγές, που κατέθεσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας Έτσι, η συνταγματικότητα του νόμου αυτού θα κριθεί από την Ολομέλεια του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου.


Ειδικότερα, οι προσφεύγοντες ζητούν:


* Να ακυρωθεί η υπουργική απόφαση (η οποία εκδόθηκε κατ’ επιταγήν του νόμου) για ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία κ.λπ., που έρχεται σε αντίθεση σε ένα πλέγμα διατάξεων του Συντάγματος, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρωπαϊκών οδηγιών.


Στην προσφυγή της ΑΔΕΔΥ υποστηρίζονται τα εξής:


* Η προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα (εφεδρεία) ουσιαστικά συνιστά παύση από τα καθήκοντά τους, παραβιάζοντας το άρθρο 103 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούν να παυθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του υπηρεσιακού τους συμβουλίου.


* Η εφεδρεία παραβιάζει και τα άρθρα 80, 73 και 74 του Συντάγματος, δεδομένου ότι οι νόμοι που προβλέπουν και χορηγούν συντάξεις ή αμοιβές “πρέπει επί ποινή ακυρότητας να είναι ειδικοί”, δηλαδή “να εντάσσονται νομοτεχνικά εντός ενός πλαισίου που αποτελείται από συνταξιοδοτικές και μισθολογικές ρυθμίσεις”, ενώ ο επίμαχος νόμος ρυθμίζει και άλλα ζητήματα.


* Όσοι βγήκαν ή θα βγουν στην εφεδρεία, πριν από ένα έτος είχαν υποβάλει αίτηση για παράταση της παραμονής τους στην υπηρεσία, με την προσδοκία ότι θα παραμείνουν στην εργασία τους μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους, αλλά, στη συνέχεια, ο νόμος που τους θέτει σε εφεδρεία, ανατρέπει βίαια και αιφνιδιαστικά κάθε οικογενειακό και υπηρεσιακό σχεδιασμό τους.


 Πηγή: naftemporiki.gr