Βιομηχανία Φοροκλοπής στα Υγρά Καύσιμα…..


Πανίσχυρο αποδεικνύεται το κύκλωµα λαθρεµπορίας καυσίµων. Με ευθύνη των µεγάλων διυλιστηρίων, κυβερνητικών και κρατικών παραγόντων, του κυκλώµατος των βυτιοφορέων και εκατοντάδων πρατηρίων καυσίµων, καταληστεύονται ο ελληνικός λαός και τα δηµόσια οικονοµικά.


Υπολογίζεται ότι το 20%-25% της διακίνησης και της κατανάλωσης των καυσίµων ελέγχεται από το κύκλωμα παράνομου πλουτισμού. Η ζηµιά για τα δηµόσια οικονοµικά υπολογίζεται σε 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ το χρόνο. Το κωµικοτραγικό είναι ότι οι καταναλωτές πληρώνουν τα καύσιµα στις σηµερινές, εξαιρετικά υψηλές, λόγω αύξησης της φορολογίας, τιµές, µε τους επιτήδειους να καταχρώνται φόρους της τάξης του 1,5 δισ.


Βιοµηχανική φοροκλοπή


Η φοροκλοπή στον τοµέα των καυσίµων έχει πάρει βιοµηχανικές διαστάσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα δύο τελευταία χρόνια παρατηρείται συνεχής και θεαµατική αύξηση των εξαγωγών πετρελαιοειδών. Στην πραγµατικότητα, έχουµε κλιµάκωση της λαθρεµπορίας πετρελαίου, µε τα βυτία να προµηθεύονται καύσιµα δήθεν για εξαγωγές, τα οποία στη συνέχεια διατίθενται στην εσωτερική αγορά. Αυτοί που συµµετέχουν στη µεγάλη κοµπίνα, και είναι πολλοί, µοιράζονται µεταξύ τους τους φόρους που επιβάλλονται στα καύσιµα, οι οποίοι αναλογούν σε περίπου 1,1 ευρώ για κάθε λίτρο βενζίνης!


Έχουµε, λοιπόν, τις πλασµατικές εξαγωγές καυσίµων, την κερδοσκοπία µε τη διαφορά στην τιµή µεταξύ πετρελαίου θέρµανσης και πετρελαίου κίνησης, τα ναυτιλιακά καύσιµα, που προωθούνται και αυτά στην εσωτερική αγορά. Το λαθρεµπόριο καυσίµων και η σχετική φοροκλοπή συντηρούνται µε την ανοχή των αρµοδίων ΔΟΥ μέσα στις οποίες αλωνίζουν συγγενικά πρόσωπα πρατηριούχων, όπως προέκυψε και από τις καταγγελίες του πρώην ειδικού γραµµατέα του υπουργείου Οικονοµικών κ. Σπινέλη, λόγος για τον οποίον μεταξύ άλλων ζήτησε τη συρίκνωση των περιφερειακών οικονομικών υπηρεσιών.


Η µαζική φοροκλοπή στον τοµέα των καυσίµων εξηγεί και την αδυναµία αύξησης των δηµοσίων εσόδων σε µία περίοδο κατά την οποία αυξάνονται συνεχώς οι φόροι και οι επιβαρύνσεις για τους καταναλωτές. Είναι τόσο διαβρωµένο το κράτος και τόσο ισχυρό το κύκλωµα της λαθρεµπορίας, φοροκλοπής στον τοµέα των καυσίµων, ώστε οι δηµοσιογραφικές επισηµάνσεις και οι πολιτικές καταγγελίες δεν οδηγούν σε συγκεκριµένο αποτέλεσµα. Η χωρίς προηγούµενο λεηλασία των φορολογούµενων πολιτών και του δηµόσιου ταµείου συνεχίζεται µε εντατικό ρυθµό, όπως αποκαλύπτουν και τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία του Νοεµβρίου. Η αύξηση των εξαγωγών πετρελαιοειδών συνεχίστηκε, παρά την κάµψη των εξαγωγών των άλλων προϊόντων…