Ελληνικές θάλασσες: «εξαιρετικής ποιότητας» το 95% των υδάτων κολύμβησης


Η χώρα μας, σε συμμόρφωση και με τις απαιτήσεις της κοινοτικής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για κάθε παρακολουθούμενη, από τις 2155, τοποθεσίες κολύμβησης.


Η αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων έτους 2011, υπεβλήθη μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος (EIONET) και είναι διαθέσιμη εδώ.


Η αξιολόγηση των υδάτων κολύμβησης που πραγματοποιήθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των τεσσάρων τελευταίων ετών (2008-2011), σύμφωνα με τις επιταγές της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ, αποτυπώνεται σε ειδική έκθεση.


Σύμφωνα με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων 2043 σημεία (94,80%) ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», 91 σημεία (4,22%) χαρακτηρίζονται ως «καλής ποιότητας», 16 σημεία (0,74%) χαρακτηρίζονται ως «επαρκούς ποιότητας και μόνο 5 σημεία (0,23%) ως «ανεπαρκούς ποιότητας».


Πηγή: econews.gr