Προκήρυξη για 107 Εκατ. Ευρώ στους Δήμους Μέσω του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ»


 


Υπεγράφη από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, η προκήρυξη του προγράμματος “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ” για χρηματοδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας που υλοποιούνται από τους Δήμους, με καταληκτική ημερομηνία την 30η Ιουνίου 2012. Η σχετική Πρόσκληση προβλέπει απλουστευμένες διαδικασίες αξιολόγησης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των Δήμων στο Πρόγραμμα.


Το Πρόγραμμα, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του “Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”, απευθύνεται σε όλους τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, με εξαίρεση όσους χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα ‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ι’. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 107 εκ. ευρώ. Οι προτάσεις που θα ενταχθούν θα χρηματοδοτηθούν κατά 70% από τους πόρους του Προγράμματος και κατά 30% από την ίδια συμμετοχή των Δήμων.


Υπενθυμίζεται ότι στο “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ι” εντάχθηκαν 106 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 83,4 εκατ. ευρώ, με χαρακτηριστικές τις απουσίες των τριών μεγάλων Δήμων της χώρας (Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά).


Οι παρεμβάσεις αφορούν τους άξονες:


Α. Παρεμβάσεις σε κτίρια και υποδομές (ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους, ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων, αναβάθμιση του συστήματος φυσικού τεχνητού φωτισμού και εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης) και


Β. Υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις (υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, τεχνικές μελέτες, μελέτες ενεργειακής απόδοσης, ενεργειακές επιθεωρήσεις και δράσεις δημοσιότητας).


Ο μέγιστος επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης για κάθε Δήμο έχει ως εξής:


– για Δήμους με πληθυσμό 1-10.000 κατοίκους, π/υ έως 200.000 ευρώ


– για Δήμους με πληθυσμό 10.001 -45.000 κατοίκους, π/υ έως 400.000 ευρώ


– για Δήμους με πληθυσμό 45.001-90.000 κατοίκους, π/υ έως 600.000 ευρώ


– για Δήμους με πληθυσμό 90.001-150.000 κατοίκους, π/υ έως 800.000 ευρώ


– για Δήμους με πληθυσμό 150.001-300.000 κατοίκους, π/υ έως 1.500.000 ευρώ


– για Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από 300.001 κατοίκους, π/υ έως 3.000.000 ευρώ


Οι ανωτέρω πληθυσμοί αφορούν στον πληθυσμό των Δήμων μη συμπεριλαμβανομένου του πληθυσμού των Δημοτικών Ενοτήτων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».


Σχετικά με το θέμα, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:


Το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» αφορά στην εφαρμογή δράσεων και καλών πρακτικών για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της βιώσιμης ανάπτυξης και όπλο κατά της κλιματικής αλλαγής. Σε μια δύσκολη δημοσιονομικά περίοδο για την χώρα, δίνουμε πόρους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσα από την χρηματοδότηση με 107 εκ. ευρώ. Στρατηγική επιλογή και προτεραιότητά μας είναι να δώσουμε ώθηση στην ανάπτυξη, μειώνοντας το κόστος λειτουργίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά ταυτόχονα δημιουργώντας και νέες θέσεις εργασίας, και ταυτόχρονα χρήσιμες υποδομές για την ΤΑ και τους πολίτες, ακολουθώντας ένα βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο, με καινοτόμες τεχνολογίες».


Για περισσότερες πληροφορίες: 210 6969214, 210 6969812