Από μπουκάλι σε… μπουκάλι

             


Μελέτη που παρουσιάστηκε πρόσφατα στις Βρυξέλλες από την Ένωση ∆ήµων και Περιφερειών της Ευρώπης δείχνει ότι θα πρέπει να ενισχυθούν τα προγράµµατα για τον διαχωρισµό των γυάλινων συσκευασιών κατά τη φάση συγκέντρωσης και συλλογής τους, ώστε να αυξηθεί ακόµη περισσότερο η συµβολή τους στην οικονοµία.


Όπως επισηµαίνει η κίνηση «Φίλοι του Γυαλιού», που είναι ένα ευρωπαϊκό φόρουµ καταναλωτών, «το γυαλί αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα υλικού που είναι 100% ανακυκλώσιµο, και η αύξηση της ανακύκλωσής του έχει ως οφέλη τον περιορισµό πρώτων υλών, αποβλήτων, κατανάλωσης ενέργειας και εκποµπών CO2. Έτσι, βοηθάει στην ανάπτυξη της ονοµαζόµενης ‘‘κυκλικής οικονοµίας’’ στη γυάλινη συσκευασία».


Είναι χαρακτηριστικό ότι τον προηγούµενο χρόνο περισσότερα από 2,5 δισεκατοµµύρια φιάλες και βάζα συγκεντρώθηκαν µέσω της ανακύκλωσης στην Ευρώπη και σχεδόν 80% από αυτά ανακυκλώθηκαν σε ένα σύστηµα παραγωγής «από µπουκάλι ξανά µπουκάλι».


Σε πολλές χώρες, πάντως, µεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στα θέµατα ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού από την πολιτεία, µε στόχο την ενεργό συµµετοχή των πολιτών στην ανακύκλωση.


Πηγή: topontiki.gr