Τέλος εποχής και για τα φωτοβολταϊκά


Αναστολή αδειοδοτήσεων, δραματική μείωση στις ταρίφες, σύνδεση για πρώτη φορά της ταρίφας με τον Οριακή Τιμή Συστήματος της Ημερήσιας Αγοράς Ηλεκτρισμού και ενίσχυση του ειδικού λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με το 25% του τέλους ΕΡΤ περιλαμβάνει το πρώτο πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ενώ στα τέλη Αυγούστου αναμένεται και η ανακοίνωση δεύτερης δέσμης μέτρων, η οποία χρειάζεται να περάσει από τη Βουλή.


Για αυτή τη δεύτερη δέσμη, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αφήσει το ΥΠΕΚΑ το θέμα της εισφοράς επί του τζίρου των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, καθώς και τη ρύθμιση του χρόνου που έχουν στη διάθεσή τους οι επενδυτές για να υλοποιήσουν την επένδυσή τους (το 18μηνο). Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο επιχειρεί, επιπλέον, να κερδίσει χρόνο για να λάβει τις τελικές αποφάσεις, καθώς η συντονισμένη αντίδραση των φορέων των ΑΠΕ και ειδικά του χώρου των φωτοβολταϊκών, αλλά και η πεποίθηση που δημιουργήθηκε ότι μια παρέμβαση στα οικονομικά των υφιστάμενων μονάδων θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα σχετικά με το επενδυτικό κλίμα και την προσέλκυση επενδύσεων, έχουν οδηγήσει τους επιτελείς του ΥΠΕΚΑ στο να ξανασκεφτούν το όλο ζήτημα. Άγνωστο βεβαίως το που θα καταλήξουν, καθώς το υπουργείο έχει δεσμευθεί ότι θα βρει περίπου 300 εκατ. ευρώ για να ενισχύσει τον Ειδικό Λογαριασμό του «Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ» (εκτός από εκείνα που θα προκύψουν από τις δημοπρασίες ρύπων) και συνεπώς εάν δεν προχωρήσει την εισφορά στα φ/β θα πρέπει να κάνει κάποια άλλη, ισοδύναμου αποτελέσματος, κίνηση.


Το ΥΠΕΚΑ αναφέρει σχετικά με την απόφαση:
«Λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή εμπειρία, όπως αποτυπώνεται και στη γνωμοδότηση υπ’ αριθ. 5/2012 της ΡΑΕ, σε σχέση με τις εγγυημένες τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β σταθμούς, προκύπτει ότι οι τιμές αυτές στην Ελλάδα, το πρώτο εξάμηνο του 2012, συνέχιζαν να είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη. Επιπλέον, η σημαντικά υψηλότερη ηλιοφάνεια στη χώρα μας, συγκριτικά με τις περισσότερες χώρες, οδηγεί σε αρκετά υψηλότερο μεσοσταθμικό έσοδο ανά εγκατεστημένο kW, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα, παρά τις μειώσεις των εγγυημένων τιμών, οι επενδύσεις να αποφέρουν ικανοποιητικά έσοδα. Σύμφωνα και με στοιχεία από τις τελευταίες γνωμοδοτήσεις της ΡΑΕ το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων, μεταξύ Ιανουαρίου 2012 και Αυγούστου 2012, έχει μειωθεί κατά 14% περίπου για Φ/Β εγκαταστάσεις σε στέγες, κατά 10% περίπου για Φ/Β εγκαταστάσεις έως 100kW και κατά 11% περίπου για Φ/Β εγκαταστάσεις άνω των 100kW. Επιπλέον, λόγω της ανάγκης να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του μηχανισμού πληρωμής των παραγωγών ΑΠΕ, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα τόσο η λειτουργία των εγκατεστημένων μονάδων όσο και η υλοποίηση νέων και λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της οικονομίας (αυξημένο κόστος δανεισμού, επισφάλειες κτλ) κρίθηκε αναγκαίο να επικαιροποιηθούν οι υφιστάμενες εγγυημένες τιμές πώλησης της Η/Ε από Φ/Β σταθμούς».


Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, με την αναστολή της αδειοδοτικής διαδικασίας δεν εξετάζονται νέα αιτήματα για χορήγηση άδειας παραγωγής και έκδοση προσφοράς σύνδεσης, καθώς και τα αντίστοιχα αιτήματα που εκκρεμούν. Συνεχίζουν όμως ακωλύτως την αδειοδοτική διαδικασία έργα με άδεια παραγωγής, καθώς και έργα που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής και έχουν δεσμευτική προσφορά σύνδεσης. Από τις προβλέψεις της Υ.Α. εξαιρούνται τα Φ/Β στις στέγες και τα έργα που έως την ημερομηνία της αναστολής είχαν ενταχθεί σε διαδικασία fast track.


Το ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε, τέλος, τη διάθεση του 25% του τέλους υπέρ ΕΡΤ για την ενίσχυση του Ειδικού Λογαριασμού.Η Κοινή Υπουργική Απόφαση εξασφαλίζει επιπλέον έσοδα για τον Ειδικό Λογαριασμό εφαρμόζοντας για πρώτη φορά το νόμο, που δίνει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα.


Πηγή: energypress.gr