Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Π.Ε Αρκαδίας εισηγείται να παραμείνουν οι σχολικές μονάδες του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας ως έχουν

Εισαγωγικό σημείωμα: Στο παρακάτω έγγραφο ο Διευθυντής Διεύθυνσης Π.Ε Αρκαδίας, Φώτης Γκέσουρας, εισηγείται να παραμείνουν οι σχολικές μονάδες του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας ως έχουν, και για το επόμενο διδακτικό έτος 2013-2014, εκτός από το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρέα-Πραστού.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ

Διευθυντή Διεύθυνσης Π.Ε. Αρκαδίας

για Μεταβολή (υποβιβασμό) Σχολικής Μονάδας
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

σχολικού Έτους 2013·2014

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έχοντας υπόψη μας την αναγκαιότητα:

·         για ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης

·         για περιστολή των δαπανών λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων

·         για εξορθολογισμό του εκπαιδευτικού συστήματος με στόχο την εξοικονόμηση  ανθρώπινου δυναμικού και υλικών πόρων

θα επιχειρήσουμε να διατυπώσουμε μία συγκεκριμένη και πλήρως αιτιολογημένη πρόταση για μεταβολή Σχολικής Μονάδας  η οποία λειτουργεί στα διοικητικά όρια του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε πως η σχετική νομοθεσία και οι εγκύκλιοι προβλέπουν:…συνέχεια