31.500 ευρώ στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας για τη μεταφορά μαθητών


Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη αποδίδεται το ποσό των 31.500 ευρώ στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας έναντι της συνολικής του δαπάνης κατά τη σχολική περίοδο 2012 – 2013 για τη μεταφορά μαθητών. Με το ποσό αυτό εξοφλείται η δαπάνη μεταφοράς μαθητών από το Δήμο για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2012.