Συμμετοχή των ασφαλισμένων ακόμη και στα φάρμακα για τον HIV/AIDS!


Μπορεί να σας φανεί απίστευτο, αλλά είναι η πραγματικότητα! Ακόμη και στα αντιρετροϊκά φάρμακα, δηλαδή τα φάρμακα για τον HIV/AIDS, καθορίσθηκε “ασφαλιστική τιμή” με την θετική λίστα συνταγογραφουμένων φαρμάκων, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι οι φορείς της λοίμωξης και οι ασθενείς με AIDS οι οποίοι προσέρχονται στα φαρμακεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ προκειμένου να λάβουν τα αντιρετροϊκά φάρμακά τους είναι πλέον υποχρεωμένοι να καταβάλλουν… οικονομική συμμετοχή, ενώ μέχρι πρότινος ελάμβαναν δωρεάν τα φάρμακά τους!


Μάλιστα, το γεγονός ότι στα φαρμακεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ δεν υπάρχει μηχανισμός απόδοσης συμμετοχής καθιστά προβληματική τη διαδικασία της χορήγησης των αντιρετροϊκών φαρμάκων στους φορείς της λοίμωξης και τους ασθενείς με AIDS.


Μία ακόμη… πρωτοτυπία της θετικής λίστας συνταγογραφουμένων φαρμάκων είναι το γεγονός ότι σε αυτήν δεν έχουν συμπεριληφθεί οι συσκευασίες φαρμακευτικών προϊόντων διάρκειας μεγαλύτερης της μηνιαίας, με αποτέλεσμα να απουσιάζουν φάρμακα για χρόνιες παθήσεις που είναι σε κυκλοφορία, για τα οποία όμως δεν κυκλοφορούν μηνιαίες συσκευασίες…


Άμεση συνέπεια της παράλειψης αυτής είναι η αδυναμία πρόσβασης των ασθενών στις θεραπείες τους, στις οποίες είναι αποτελεσματικά ρυθμισμένοι.


Επίσης, συμπληρωματικά στη θετική λίστα συνταγογραφουμένων φαρμάκων ετέθη πολύ πρόσφατα ένας ακατανόητος περιορισμός στην αποζημίωση και την συνταγογράφηση σε φαρμακευτικά σκευάσματα με συγκεκριμένες ενδείξεις, όπως είναι το πεπτικό έλκος και η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, για τις οποίες έχουν από την Τρίτη 9 Απριλίου δυνατότητα συνταγογράφησης μόνον οι γαστρεντερολόγοι!


Κι όμως. Πέραν των γαστρεντερολόγων υπάρχουν και άλλες ιατρικές ειδικότητες οι οποίες είναι σε θέση να διαγνώσουν και να συνταγογραφήσουν τη θεραπεία την οποία κρίνουν απαραίτητη για τον ασθενή τους, όπως είναι οι γενικοί γιατροί και οι παθολόγοι.


Με τον ίδιο περιορισμό, ούτε ο παθολόγος ούτε ο γενικός γιατρός ούτε γιατρός άλλης ιατρικής ειδικότητας πέραν της γαστρεντερολογίας μπορεί να συνταγογραφήσει φάρμακα για την γαστροπροστασία του ασθενή στον οποίο χορηγεί ισχυρά αντιβιοτικά… Ο ασθενής αυτός είναι υποχρεωμένος, άμα τη συνταγογραφήσει ισχυρών αντιβιοτικών, να κλείσει ραντεβού με γαστρεντερολόγο προκειμένου να του συνταγογραφηθούν πραζόλες για τη γαστροπροστασία!


Στα ύψη η συμμετοχή των ασφαλισμένων


Την ίδια στιγμή, με τη θέσπιση της λεγόμενης “ασφαλιστικής τιμής”, ο ασφαλισμένος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) καλείται πλέον να βάλει ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη του, ακόμη και για φαρμακευτικά σκευάσματα ευρείας χρήσης. Η διαφορά μεταξύ της λεγόμενης “ασφαλιστικής τιμής” και της λιανικής τιμής, λιανική τιμή η οποία είναι ήδη χαμηλότερη από τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών της Ευρώπης, γεγονός το οποίο, σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες πηγές της “Αυγής”, απορρίπτεται από την τρόικα, καλύπτεται ως γνωστόν κατά το ήμισυ από τον ασφαλισμένο.


Για παράδειγμα, το φαρμακευτικό σκεύασμα για την άνοια Exelon στη μορφή SYR 120 ml έχει λιανική τιμή 121,65 ευρώ και ασφαλιστική τιμή 30,41 ευρώ, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του ασφαλισμένου να διαμορφώνεται στα… 48,66 ευρώ, δηλαδή φθάνει στο 40%, έναντι του 10% που έφθανε μέχρι πρότινος, όπως ακριβώς και για το Exelon στη μορφή 4,5 mg, το οποίο έχει λιανική τιμή 40,92 ευρώ και ασφαλιστική τιμή 19,23 ευρώ, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του ασφαλισμένου να εκτοξεύεται στα… 12,77 ευρώ, δηλαδή φθάνει στο 31%, έναντι του 10% που έφθανε μέχρι πρότινος!


Επίσης, το ψυχιατρικό φαρμακευτικό σκεύασμα Abilify στη μορφή των 10 mg έχει λιανική τιμή 124,60 ευρώ και ασφαλιστική τιμή 27,93 ευρώ, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του ασφαλισμένου να φθάνει τα 55,32 ευρώ, δηλαδή να φθάνει το 44%, έναντι του 25% που έφθανε μέχρι πρότινος, το φαρμακευτικό σκεύασμα Adenuric στη μορφή των 80 mg έχει λιανική τιμή 36,31 ευρώ και ασφαλιστική τιμή 4,42 ευρώ, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του ασφαλισμένου να εκτοξεύεται στα 17,05 ευρώ, δηλαδή στο 47% έναντι του 25% που έφθανε μέχρι πρότινος, το ψυχιατρικό φαρμακευτικό σκεύασμα Seroquel στη μορφή των 25 mg έχει λιανική τιμή 22,34 ευρώ και ασφαλιστική τιμή 7,86 ευρώ, με τη συμμετοχή του ασφαλισμένου να εκτοξεύεται επίσης στα 9,21 ευρώ, δηλαδή να φθάνει στο 41% έναντι του 25% που έφθανε μέχρι πρότινος και, τέλος, το αντικαταθλιπτικό Cipralex στη μορφή των 20 mg έχει λιανική τιμή 20,29 ευρώ και ασφαλιστική τιμή 9,77 ευρώ, με τη συμμετοχή του ασφαλισμένου να εκτοξεύεται στα 7,70 ευρώ, δηλαδή στο 38% έναντι του 25% που έφθανε μέχρι πρότινος…