Ο ευρωπαϊκός νότος επωάζει κοινωνικές ταραχές


Ιδιαίτερα πιθανή θεωρεί η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) την εκδήλωση κοινωνικών ταραχών στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και την Πορτογαλία, επισημαίνοντας τις συνέπειες των πολιτικών επιλογών της λιτότητας ως μέσων επιδείνωσης αντί καταπολέμησης της οικονομικής κρίσης.


Τη Δευτέρα παρουσιάζεται στο Όσλο έρευνα της οργάνωσης σύμφωνα με την οποία ο ειδικός δείκτης μέτρησης της πιθανότητας κοινωνικών ταραχών έχει αυξηθεί κατά 12 μονάδες στην ΕΕ.


Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μόνο σε 5 από τις 27 χώρες της ΕΕ η απασχόληση βρίσκεται σε υψηλότερο από το προ κρίσης επίπεδο.


Η Γερμανία αποτελεί τη μοναδική χώρα στην οποία – από το 2008 – μειώνεται η ανεργία των νέων.


Υπογραμμίζοντας ότι ο αριθμός των ανέργων στην ΕΕ αγγίζει πλέον τα 26 εκατομμύρια, η ILO αποδίδει τη μείωση της απασχόλησης στην ασκούμενη πολιτική της λιτότητας.


Σε αυτό το πλαίσιο, η οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών ζητεί να θεσπιστεί τουλάχιστον μία «εγγύηση απασχόλησης» για τους νέους.


Πηγή: Deutsche Welle, AFP, Reuters