Άναρχη δόμηση και βιομηχανίες σε προστατευόμενες περιοχές


Χωρίς σαφή γεωγραφικά όρια παραμένουν εδώ και τουλάχιστον 12 χρόνια οι περισσότερες προστατευόμενες περιοχές της χώρας, με αποτέλεσμα σε αρκετές να παρατηρείται άναρχη δόμηση και να υπάρχουν βιομηχανικές χρήσεις.
Σε αρκετές περιπτώσεις οι δασικές υπηρεσίες δεν μπορούν να ελέγξουν την παράνομη δόμηση από τι στιγμή που δεν έχουν εκδοθεί οι τελικοί δασικοί χάρτες.
Οι φορείς διαχείρισης με τη σημερινή μορφή θα λειτουργούν μέχρι το τέλος του 2013 και από το 2014 θα συγχωνευτούν.
Το έργο για την ακριβή οριοθέτηση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα έχει αναλάβει η εταιρεία του Εθνικού Κτηματολογίου.
Η ακριβής περιγραφή και οριοθέτηση των ελληνικών οικοτόπων είναι σημαντικό εργαλείο για την Πολιτεία και μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την προστασία και αποτελεσματική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, αλλά και για την ανταπόκριση της χώρας στις υποχρεώσεις της απέναντι στο όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πηγή: skai.gr