Πρόταση ένταξης των Λαγκαδίων στους παραδοσιακούς οικισμούς της Ευρώπης


Πρόταση για την ένταξη των Λαγκαδίων στους πρότυπους παραδοσιακούς οικισμούς της Ευρώπης, μέσω του προγράμματος EUROPA NOSTRA – OUR PLACES/ENTOPIA, πρόκειται να καταρτιστεί στο πλαίσιο Προγραμματικής Συμφωνίας, που θα συναφθεί μεταξύ της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π και του Δήμου Γορτυνίας.


Στη σύναψη Προγραμματικής Συμφωνίας για την επιστημονική στήριξη του Δήμου Γορτυνίας σε ζητήματα που αφορούν στην ανάδειξη της ιστορικής, αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας της ευρύτερης περιοχής, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμφώνησε η Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. στη Γενική της Συνέλευση στις 10 Απριλίου.


Πιο συγκεκριμένα η συνεργασία θα αφορά τη διερεύνηση θεωρητικού πλαισίου αρχών και μεθοδολογίας δράσεων για την αξιοποίηση του πολιτισμικού δυναμικού του οικισμού των Λαγκαδίων Γορτυνίας, ως εμβληματικού τόπου για την τέχνη της Πέτρας με εμβέλεια όχι μόνο στην Πελοπόννησο αλλά και στον ευρύτερο Βαλκανικό χώρο.


Στο πλαίσιο της προγραμματικής αυτής συμφωνίας, θα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις των σπουδαστών στην περιοχή, στα πλαίσια προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, εργαστήρια (workshops), ημερίδες κλπ.


Επιπλέον, θα διατυπωθούν προτάσεις συγκεκριμένων δράσεων, όπως:  • Κατάρτιση πρότασης για ένταξη των Λαγκαδίων στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUROPA NOSTRA – OUR PLACES/ENTOPIA.

  • Ένταξη των Λαγκαδίων στο θεματικό ευρωπαϊκό δίκτυο για την τέχνη της πέτρας.

  • Ένταξη στο διευρωπαϊκό δίκτυο εκπαιδευτικών εργαστηρίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τεχνιτών και καλλιτεχνών της πέτρας.

  • Ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο τη συγκρότηση του κατάλληλου πλαισίου αρχών και μεθοδολογίας δράσεων για την προστασία και ανάδειξη της ιστορικής, αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας των οικισμών της Γορτυνίας και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους.